Jdi na obsah Jdi na menu

HASIČSKÉ SLAVNOSTI LITOMĚŘICE 2013

8. 4. 2013


HASIČSKÉ SLAVNOSTI LITOMĚŘICE 2013

Pořádající organizace je Sdružení pro obnovu a zachováni historických hasičských tradic ve spolupráci s městem Litoměřice, GŘ HZS ČR  a SH ČMS.
Partneři jsou MV ČR, AČR, PČR, AHZSP
V letošním roce se ve dnech 7.-8. června koná v Litoměřicích již šestý celorepublikový sraz hasičstva spojený s výstavou hasičské techniky – Hasičské slavnosti Litoměřice 2013. Tato akce je velikým svátkem nejen pro samotné hasiče, ale i milovníky tradic, řemesla a hasičské techniky. Jedná se o největší setkání tohoto druhu u nás – v roce 2010 se dvoudenních oslav průběžně zúčastnilo na 18,000 osob. Akce si získala své jméno i v zahraničí, mezi vystavovateli se opakovaně objevily také hasičské sbory z okolních států. Hasičské slavnosti Litoměřice, konané vždy jednou za 3 roky, nabyly celoevropský rozměr.

Do programu oslav budou nově zahrnuty i tzv. Týdny s armádou. Jedná se o několikadenní prezentaci různých vojenských útvarů, jednotek a odborností, včetně Armádního sportovního centra DUKLA a jeho oddílů. Formy prezentace jsou voleny tak, aby srozumitelně oslovily co nejširší veřejnost, anebo zase užší publikum, které tvoří žáci a studenti základních a středních škol. V týdenních programech, kterých bude v roce 2013 celkem sedm, bude možné najít několikahodinové show, ve kterých se střídají ukázky z činnosti vojáků – bojové umění musado, výcvik služebních psů, zásah pyrotechniků apod.. Diváci budou mít příležitost prohlédnout si expozice ručních zbraní, výstavy fotografií ze zahraničních operací naší armády a vyzkoušet si různé výcvikové trenažéry. Komornější programy pro dětské diváky a mládež pak budou připraveny v prostředí divadel nebo kin (více Tisková zpráva AČR – přílohou)

Hasičské slavnosti Litoměřice se skládají z dvoudenní výstavy na litoměřickém výstavišti a sobotního slavnostního nástupu a průvodu hasičů s technikou z litoměřického Mírového náměstí na výstaviště. Na výstavišti je především vystavena historická hasičská technika z majetku dobrovolných hasičských sborů, doplněná o prezentaci současné nejmodernější techniky Hasičského záchranného sboru České republiky a Armády ČR. Podobné akce mají kořeny v první polovině minulého století, kdy nad všeslovanskými sjezdy hasičstva měl záštitu sám T. G. Masaryk.

Program oslav je koncipován podobně, jako v předchozích letech – výstavními dny jsou pátek a sobota. Pátek je zaměřen na školy / školní výpravy - připraveny jsou soutěže s hasičskou tématikou, ukázky z činnosti mladých hasičů a mnoho dalšího. V sobotu proběhne slavnostní nástup a průvod hasičů na litoměřickém náměstí za účasti vrcholných představitelů naší země včetně významných osob kulturního a společenského života naší republiky. Jedná se o neopakovatelné defilé hasičských sborů a technikou a jedinečný přehled hasičských praporů / zástav.

Slavnosti podporuje generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, a to pro jejich jedinečnost a význam, protože slavnosti pod jednou myšlenkou – pomoci v nouzi – spojují společně jak dobrovolné tak profesionální hasiče, kteří jsou nedílnou součástí integrovaného záchranného systému. Akce se těší podpoře i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které Hasičské slavnosti vítá jako jedinečnou příležitost demonstrovat co nejširší veřejnosti hodnoty soudržnosti a pospolitosti předávané z generace na generaci prostřednictvím nejstarší dobrovolné organizace v naší zemi.

Nosným prvkem oslav je rozsáhlá výstava historické hasičské techniky (ruční stříkačky, parní stříkačky, automobily), doplněná o expozici hasičských uniforem, přileb tiskovin a modelů. Chybět ale nebude ani nejnovější hasičská a záchranářská technika včetně speciální techniky užívané při chemických haváriích a moderních vrtulníků Policie ČR a Armády ČR.


Na slavostech bude opět vyhlášen vítěz IV.ročníku soutěže o nejzajímavější internetové stránky sboru dobrovolných hasičů – garantem je ministr vnitra Jan Kubice

Závěrem oslav je sobotní večerní program na Lodním náměstí, který je zaměřen na prezentaci speciální hasičské techniky (vrtulníky, lodě, speciální vodní děla apod.), nasazovanou v boji proti živelným katastrofám a v boji s živelnými pohromami. Zde dojde k vrcholné prezentaci Armády ČR právě v součinnosti s Týdnem Armády

Na konci celého večera připraví členové dobrovolných hasičských sborů pro návštěvníky Hasičskou hudební fontánu.

Otevřena návštěvníkům bude též stanice profesionálních hasičů v Litoměřicích (naproti výstavišti), která při příležitosti slavností uspořádá po oba dny Den otevřených dveří s bohatým programem pro děti i dospělé.

Program oslav:

Pátek 7.6.2013 10:00 - 18:00 hodin - celodenní výstava na výstavišti
20:00 - 21:00 hodin - Floriánská mše v katedrále sv. Štěpána

Sobota 8.6.2013 10:00 - 12:00 hodin - slavnostní nástup a průvod hasičů
13:00 - 19:00 hodin - otevření výstaviště / výstava
20:00 - 23.00 hodin - program na Lodním náměstí

 

Aktuální informace jsou umístěny na webových stránkách Sdružení pro obnovu hasičských tradic – www.hasicsketradice.cz, případně více informací poskytne Alena Borlová, místopředsedkyně sdružení, telefon: 720 704 459, mail: alena.borlova@volny.cz

 


Součástí slavností je také Týden s Armádou České republiky.