Jdi na obsah Jdi na menu

Historie Sboru dobrovolných hasičů ve Hřivicích

10. 4. 2013

Květen 1882, založení sboru - 1932

     Sbor dobrovolných hasičů ve Hřivicích byl založen roku 1882. Stal se tak vůbec nejstarším spolkem v obci. Jeho stanovy byly schváleny 25. května 1882, změněny 7. února roku 1889 a opět 24. ledna 1909. Sbor se stal součástí župní hasičské jednoty severozápadních Čech.

      Prvním předsedou dobrovolných hasičů byl zvolen František Hoch, knížecí hospodářský správce, a to až do 2. prosince 1884. Po jeho odchodu byl předsedou spolku zvolen František Cyprián. Roku 1886 se stal předsedou řídící učitel Jan Nejedlý, který funkci ve sboru vykonával až do své smrti, tedy do roku 1913.

      Prvním náměstkem předsedy byl František Cyprián, prvním velitelem Gustav Heinz, který se po půl roce přestěhoval. Na jeho místo byl velitelem zvolen rolník Josef Marek, který ve funkci vytrval až do roku 1907, tedy celých 25 roků. Po něm byl až do roku 1913 velitelem sboru Antonín Lukáš. Ten byl nejdříve od doby založení sboru do roku 1907  náměstkem velitele a  jednatelem sboru. Také 25 let. Po něm se náměstkem velitele a současně jednatelem sboru stal František Cyprián, syn rolníkův, a to do roku 1913.

      Od roku 1913 byl starostou sboru hostinský Václav Blecha, velitlem kupec Josef Koukal, jeho náměstkem a jednatelem František Svoboda a pokladníkem Antonín Lukáš.

      Sbor dobrovolných hasičů ve Hřivicích měl při svém založení 27 činných členů. 

     V okrese lounském byl hřivický sbor založen jako dvanáctý v pořadí. V letech před tím  byly založeny dobrovolné sbory 1872 v Lounech,1876 v Lenešicích, 1877 v Domoušicích, 1878 v Ročově, Cítolibech a Netlukách (Pnětlukách), 1879 v Panenském Týnci, třeboci a Líšťanech, 1881 v Křtěně a1882 ve Slavětíně a Hřivicích.

 

     O založení sboru informuje také obecní kronika:

     Roku 1882 přičiněním p. Starosty a celého výboru zařízen v obci dobrovolný sbor hasičský. Stříkačka zakoupena v ceně 670 zl. S 20 metry hadic. Téhož dne zamluvena veškerá hasičská výzbroj u téže firmy. Sbor vstoupil v veřejnost dne 6. června t. r. Ku cvičení hasičů vystavěna též cvičebnahasičská p. Ferd. Winklerem, mistrem tesařským. Starostou sboru zvolen jednohlasně pan František Hoch, kníž. Správce a velitelem p . Gustav Heinz.

      Přepis dopisu na c. k. Okresní hejtmanství v Lounech od Obce Hřivice ohledně založení hasičkého sboru.

Slavné c. k. Okresní hejtmanství!

     Jak již v mnohých jiných, zřizuje se též v obci Hřivicích z usnesení obecního zastupitelstva Dobrovolný hasičský sbor. Po přihlášení se dostatečného počtu členů ustanoveno se při schůzi dne 30 m. m. na stanovách spolkových, jež jsou ve 3ti stejnopisech přiloženy a povolen prozatimní výbor k provádění věci této. Spolek tento postrádá vyššího povolení k veřejnému vstoupení do činnosti.

 

     Za příčinou touto prosí se v úctě slavné c. k. okresní hejtmanství v Lounech, záležitost tuto v brzkém čase predsevzíti a uvedené stanovy k vyššímu schálení předložiti, by Dobrovolný hasičský spolek tento v činnost vejíti mohl.

     V Hřivicích dne 2. května 1882.

                                                                                                                                                                 Antonín Kádner                                                                                   starosta

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář