Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy sboru dobrovolného hasičského v Hřivicích

10. 4. 2013

  Stanovy sboru dobrovolného hasičského v Hřivicích z roku května roku 1882 říkají:

 

     Na základě usnesení obecního zastupitelství zřizuje se dobrovolný hasičský sbor v Hřivicích.

1. Účelem spolku jest při vzniklých požárech hasení ohně převzíti, život i majetek spoluobčanů hájiti a vůbec pořádek udržovati. K snažšímu dosažení tohoto zavedou se ve sboru theoretická i praktická cvičení hasičská. 

2. Spolek zřídí a udržovati se bude: a) z ročního příspěvku obce,

                                                      b) z příspěvků dobrovolných,

                                                      c) z příspěvků ročních členů                                                               zakládajících a přispívajících.

3. Spolek sestává: a) z údů čestných, b) z údů zakládajících, c) z údů přispívajících a d) z údů činných.

     Údem čestným stane se, kdo od výboru navrhnut, od valné hromady jednohlasně uznán jest.

     Zakládajícím kdo složí jednou pro vždy 5 zlat. a roční příspěvek pro členy přispívající určený.

     Přispívajícím členem stane se, kdo složí nejméně 1 zl. jednou pro vždy a roční příspěvek valnou hromadou určený.

     Činným členem stane se, kdo od výboru za schopného uznán, nejméně 17 roků stár a mravně zachovalý jest.

4. Práva veškerých členů jsou stejná a všicni podrobiti se musí přísně kázni domácího a hasícího řádu valnou hromadou schváleného. 

5. Záležitosti spolkové řídí valná hromada.

6. Řádná valná hromada výborem svolaná, schází se jednou za rok v měsíci lednu.  Mimořádnou schůzi svolati může výbor, kdykoli toho potřeba žádá; povinen ale jest ji svolati, žádá-li to nejméně 10 členů.

… dále stanovy pokračují ještě sedmnácti body.  Součástí stanov je také „Domácí a hasící požární řád dobrovolného sboru hasičů ve Hřivicích“, „Poučení pro mužstvo o chování se při požáru vůbec“ a „Seznam hasičských signálů“.